Asixt és una consultoria de gestió d´empresses. En Asixt dotem als nostres clients d´un sistema d´organització empresarial que els permeti ser més competitius i per tant més rendibles, a través de la presentació del servei de consultoria avançada.

Qui es Sixt Perales?
Control patrimonial

Control patrimonial

En les nostres intervencions realitzem una gestió económica-financera completa. Incloent aspectes de la gestió interna de l'empresa com els crèdits, lísings, contractes amb proveïdors així com la fiscalitat.

Plans de gestió

Plans de gestió

Implementem eines de gestió que ens marquen objectius i plans d'actuació, a curt, mitjà i llarg termini, que facen que la nostra empresa camine en la senda marcada per la VISIÓ del nostre negoci.

Formació personalitzada

Formació personalitzada

La formació adaptada i en les oficines del client. Els plans formatius inclouen mòduls específics per a una persona o mòduls multidisciplinaris per a grans grups.

Coaching

Coaching

Tracem un camí d'autoaprenentatge per als nostres clients, que els permet traure el seu màxim potencial per a que el propi directiu puga tenir una actitud de autocorreció i autogeneració.