Comptabilitat

 • Comptabilitat analítica.
 • Aplicació del nou Pla General Comptable.
 • Reforma i adaptació comptable a normes internacionals.
 • Introducció a la comptabilitat.

 

Laboral

 • Estatut del treballador autònom.
 • Formació laboral bàsica.
 • Extinció de contractes.

 

Fiscal

 • Normas tributàries bàsiques.
 • Fiscalitat de cooperatives.

 

Gestió

 • Formació bàsica de costos.
 • Gestió empresarial.
 • Finances per a no financers.
 • Tècniques de vendes en empreses de serveis.
 • Planificació i organització del treball.

Elaborem programes de formació des d' empresaris individuals a grans empreses, segons les seues necessitats i disponibilitat.