Avis Legal

 

SIPEMU ASSESSORS I CONSULTORS, S.L

INFORMACIÓ GENERAL EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE), LLEI 34/2002 DE 12 D'OCTUBRE

TITULARIDAD DEL SITIO WEB

Domini: http://www.asixt.es

Titular: SIPEMU ASSESSORS I CONSULTORS, S.L

Domicili social: LA SAFOR, 23 - 46687 ALBALAT DE LA RIBERA

Tfno.: 962 493 014

C.I.F.: B-97141808

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ

1. LIMITACIONS D´ÚS

L'accés a aquest portal té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre. Els usuaris hauran d'utilitzar la informació continguda en aquest portal en compliment de la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel · lectual de ASIXT o tercers.

L'usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició ASIXT cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment aquest web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris.

En cap cas ASIXT serà responsable de l'ús inadequat d'aquest portal o dels seus continguts, o de les conseqüències que aquest ús pugui originar.

2. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

ASIXT no garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables en tot moment. ASIXT es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d'aquest lloc web i les Condicions Generals d'Accés.

En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, ASIXT té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accés al present lloc web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel · lació dels serveis, sense perjudici del qual procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

D'aquesta manera s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web.

3. ALTRES CONDICIONS

Les presents Condicions Generals d'Utilització i totes les relacions que s'estableixin entre l'usuari i ASIXT es regiran per la legislació espanyola.

La utilització del lloc web implica l'acceptació de les anteriors Condicions Generals d'Utilització.

Política de privacitat

L'emplenament de dades personals no és requisit per a l'accés als continguts d'aquest lloc web. Tan sols s'emmagatzemen les dades personals que l'usuari voluntàriament faciliti si ho desitja.

L'usuari que faciliti les seves dades personals és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, quedant ASIXT exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte.

Les dades que subministri l'usuari seran incloses en els nostres fitxers automatitzats de caràcter personal i tractades conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals. Mitjançant el subministrament de les seves dades, l'usuari autoritza el tractament automatitzat dels mateixos amb les finalitats indicades pel lloc web en cada cas. L'usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició de les seves dades.